YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLERİ YÖNETMEK

Salı
15.08.2023
Yönetmek = Kolaylaştırmak. İyi bir yönetici ve liderin en büyük görevi takım arkadaşlarının hedeflerini gerçekleştirmesini kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü bu yöneticinin başarısı takım arkadaşlarının toplam başarısı kadar olacaktır.
 

"İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, onlarla birlikte yürüyün’’ - Lao Tzu

Yüksek performanslı takımlara sahip olmak, her yönetici için kritik değer taşıyor. Fakat iyi ekipler kurmak ve yönetmek, liderlik gerektiriyor. Vizyonu belirlemek, kendine güvenmek, hayale inandırmak, iyi bir ekip kurmak için çok önemli öğeler... Ekip üyeleri alanlarında yetkin, başarılı olabilir ama bunlar tek başına yeterli değil. Ekip içi uyumda çok önemlidir! Ekibinizle sorumluluğu paylaştığınız kadar, gücü de paylaşmaktan çekinilmemelidir. Bir işletmede iç müşterilere verilen hizmetin kalitesi, dış müşterilere verilen hizmetin kalitesini büyük ölçüde belirliyor. Örneğin patronun ekibe verdiği destek  ve onlara duyduğu inanç ekibin motivasyonunu, dolayısı ile verimliliğini etkilemektedir. Ekip üyeleri aynı zamanda vefalı, özverili ve ketum olmalı. Ego, kıskançlık, açgözlülük, tembellik, kuyu kazma, dedikodu gibi negatif özellikleri de taşımamalı!

1. Dinlemek ( Anlamak İçin Dinlemek)

"Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan karşısındakini hiç dinlemez." - Ernest Hemingway

Dinlemek yetmez, anlamak için dinlemek lazım. Yüksek performanslı ekipler korkmadan dinleyen, aşırı veya negatif tepki geliştirmeden diğerlerinin konuşmasına müsaade eden veya hangi konuya katılmadığını ifade eden insanlardan oluşur. Dinlemek, iyi giden her ilişkinin temelidir. Lider yöneticinin, ilgili herkesi dinledikten sonra, ürünlerini satabilmek için ama daha önemlisi fikirlerini satabilmek için, onları bir hikayeyle özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan bir hikaye insanları büyüler ve harekete geçmeye teşvik eder. İyi bir hikaye ya da örnek ile özdeşleştirmek ise anlatılan şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

2. Yol Haritası Çıkarın
Lider yönetici,  ‘nereye gittiğini biliyorsan yol seni oraya götürür’ sözünü göz önünde bulundurur. Yolu belli olmayan bir yolculuğun takımı, ruhsuz ve kaybolmuş hissettireceğini bilir. Nereye doğru gidileceği hakkında takımları sürekli bilgilendirmek ve oraya nasıl ulaşılmasını aktarmak; Liderlerin operasyonel koşullarda ve hatta amaçlardaki değişimleri kabul etmesi ve adapte olması demektir. Liderler arkasına yaslanıp izlemez, bunun yerine vizyonu ve insanlar kaybolmadan ekip ruhunu yaratmak ve canlı tutmak zorundadır.

3. Kendinize Güvenin ve Güvenilir Olun
Bir şekilde günlük mücadelelerin üzerinde ve üstünde, liderler takımlarında projeye güven duyulmasının farkına varılmasını sağlar. Etkili liderler ekibin projeye olan güvenini sağlamak için destekten kaçınmadan ve gerçek konuları ve problemleri, hatta zor ve yüzleşilemeyecek olanları süzgeçten geçirerek diyaloglarını hazırlar. Bu yüzden her zaman organizasyonda ‘ne oldu’ ve ‘nedeni nedir’ sorularını işaret eder. Akıl hocası olmaya çalışmazlar çünkü bunun işe yaramadığını görürler. Genellikle doğrudan hedefe ateş edenlerdendir – sıkı oynayan, adil dövüşen ve asla pes etmeyen. Günün sonunda, ne olursa olsun liderin tek başına ayakta kalacağını takım üyeleri bilir. Bu da ekiptekilere güven verir ve onlarda ayakta duracağını hisseder. Ayrıca gerçekten kötü şeyler olduğunda ekipler, liderlerinin onları yarı yolda bırakmayacağını veya suçlamayı onlara yönlendirmeyeceğini bilirler.

4.  Samimi Olun, Kendiniz Olun

"Kendim olmanın beni bu kadar zengin edeceğini bilseydim, buna daha erken başlardım.’’ -Oprah Winfrey

Müşteriler, çalışanlar ve hatta medya bile kendi gibi olan bir insanın başarıya ulaşmasını ister. İyi liderler, kendi içindekileri nasıl ve ne zaman ifade etmesi gerektiğine dair güçlü hislere sahiptir. Hatta etrafındakilerin saygısını kazanmak için kendi zayıflıklarını doğru zamanda açığa çıkartır. Kendileri hakkında mükemmel imaj yaratmak konusunda takıntıları yoktur. Etkili liderler kendi hatalarına gülerek iyi sonuçlar elde ettiklerini bilir.

5. Takım Oyunu

"Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım oyunu şampiyonluğu." - Michael Jordan

 

Lider yönetici, çalıştığı kurum büyük ya da küçük olsun, çalışanlarla sürekli iletişim halinde olur. Diğerlerinin başarı kazanmasını, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik etmek sevilen bir liderin yaptığı işlerdir. Takımının iyi yönde ilerlemesi için bir lider, zor konuları konuşmaktan korkmaz. Problemlerin üstünü örtmekle onlardan kurtulamayacağını bilerek zor diyalogların nasıl yönetileceğinin yollarını bulur. Yüksek performanslı takımların liderleri güven inşa etme ve sağlamanın yollarını bulur. Özellikle takımların sorumluluklarını yerine getirmesi ve amaçların netliği için görüşlerinin alınması konularında. Ayrıca körü körüne bağlılıkla profesyonelliği birbirinden ayırmayı da bilir. Yüksek performanslı takımlarda iletişim konusunda herkes birbirini eşit görür. Bu anlamda liderler, insanların ifade etme ihtiyacını karşılamak için onları cesaretlendirir.

6. Ekipte Birlik ve Disiplin

Performans gösteremeyen personel ile yüzleşin. Bu yüksek performanslı ekibin en önemli karakteristiklerinden biridir. O da, liderlerin ekibi aşağı çeken oyuncuları tolere etmemesi. Deneyimli liderler ekipte birlik ve disiplin sağlanması için dışarıdan ‘tutkulu şampiyonlar’ adı verilen insanları takıma sıkça müdahil eder. Lider, birbiriyle yakın iş ilişkisi kurması anlayışını geliştiren ve ekibin amaçlarına konsantre ve bağlı birkaç tutkulu şampiyonu etrafında toplayabilir. Onlar işlerin tamamlanması konusunda yetkinlerdir. Ve yardımcı olmakta başarısız olanları veya yardımcı olmak istemeyenleri ekipten çıkarmaktan korkmaz.

7. Sorumluluk

"Hayatın %10'u başımıza gelenler, %90'ı ise onlara nasıl tepki verdiğimizdir." Charles Swindoll

İyi bir lider, müşterilerine, personellere ve yatırımcılara karşı sorumluluk sahibidir. Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır.

8.  Uyumluluk

"Sizin için değişim bittiğinde, siz de bitmişsiniz demektir." - Ben Franklin

Pazar, hiç bir zaman şimdiki kadar hızlı değişmeye açık olmamıştı. Bir lider, koşullardaki ve zorluklardaki değişiklikleri yönetmede esnek ve değişikliklere karşı harekete geçmede atak olmalıdır. İnatçılık, artık modern bir liderde istenen özellikler arasında yer almıyor. Onun yerine, ‘alçak gönüllülük ve istekli olmak’ bir lider için gerekli özellikler.

9. Tutku

"Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız işi sevmektir." - Steve Jobs

Yaptığı işi seven biri, tüm gün boyunca çalışmış sayılmaz.  Çünkü bu durum onun için bir zorunluluk yaratmaz, keyif verir.  Bir şirkete tutku ve istek katabilen lider yöneticiler diğerlerine göre önemli derecede avantajlıdır. Çünkü tutku bulaşıcıdır ve diğer çalışanlara ve müşterilere de geçer. Tutku, iş verimini artıran etkenlerin başında gelir.

 10. İnsanları Şaşırtabilmek

"Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin önceden bilmediği bir sürpriz tutar, böylece halkının nefesini kesebilir, onu heyecanlı tutabilir."  -Charles de Gaulle

Çoğu insan günlük hayatta sürprizlerle karşılaşmayı sever. Sevilen bir lider, etrafındakileri olumlu yönde şaşırtabilendir. Ekstra para harcamadan sürpriz yapabilmenin birçok yolu vardır. Bir gülümseme bile bu ihtiyacı karşılayabilir. Bu gibi yapılan küçük sürprizler ve insanları şaşırtan  hareketler önemli fırsatların kapısını açabilir, hiç umulmayan bir anda işleri kolaylaştırabilir.

11. Kaynak Yaratma

Var olmayan kaynakları, ortaya çıkaranlar lider, olan kaynakları etkin şekilde idare edenler ise iyi yöneticilerdir.

12. Hatalarının Bilincinde Olmak ve Hatalarını Tekrar Etmemek

Hatalarını sahiplenmek ve bunların sorumluluğunu üstlenmek gerçek liderin en temel özelliğidir. Gerçek liderler toplum nezdinde tolerans gören kişilerdir ve liderlere saygı duyulması ve de topluluk nezdinde benimsenmeleri ancak onların hatalarını kabul etmesi,  bu hataları telafi etmesi ve tekrar etmemesi ile  mümkün olabilir.

13. Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak, Vefalı Olmak

"Durmak ve hayatımızda fark yaratan insanlara teşekkür etmek için zaman ayırmalıyız." - John F. Kennedy

İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür etmeyi bilendir. Bir patrona, önünü açan kişiye, danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşına ya da diğer paydaşlara teşekkür etmeyi bilmek; Bir lideri mütevazi, takdir edilen biri yapar ve çevresine olumlu etki bırakır. Ayrıca kişiyi de daha iyi hissettirir.

Yukarıdakilerin dışında iyi bir lider olabilmek için altın kural: ‘’Size nasıl davranılmasını istiyorsanız diğer insanlara da öyle davranın.’’ İyi bir yönetici ile daha iyi bir yönetici arasındaki en belirgin fark ‘tutku’dur. Tutku, bir yöneticinin, yetkinlerinden öteye geçerek, başkalarına ilham veren, dinamik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. İşine tutku, bir insanın işine adanmasını sağlar, içsel değerlerini ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, belki varlığını bilmediği kaynaklarını,  yeteneklerini, enerjisini  harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun çevresindekileri  yukarılara taşıyan gücün  ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi, beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koyma durumundadır. Bunlar olmadan zaten iş hayatında kalması söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri, deneyim, bir yöneticinin diğer yöneticiler kadar iyi olmasını sağlar. Oysa, günümüzün global rekabet ortamında “iyi” olmak yeterli değildir. Daha iyi yönetici olmanın mayası olan “tutku” geliştirilebilir  bir duygudur. Tutku, düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, davranışlara, alışkanlıklara, sonra da kişiliğe yansır. İsteyen her yönetici belirli bir süreç içinde bu duyguyu geliştirebilir

İYİ BİR LİDER, SIRADAN İNSANLARI SIRADIŞI İŞLER YAPAR HALE GETİRİR...

 

 

 

 


Gayrimenkul & Karma Proje Genel Müdürü

YENİ MAKALELER

FİRMALARIN İHTİYACI İYİ YÖNETİCİLER Mİ? GÜÇLÜ LİDERLER Mİ? /18.12.2023

Bir yöneticinin birincil sorumluluğu, bir kuruluş içindeki belirli hedeflere ulaşmak için kaynaklarını planlamak, organize etmek ve kontrol etmektir. Operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için insanları, süreçleri ve sistemleri yönetmeye odaklanırlar.

Başarılı CEO Zenginlik Kaynağıdır! /30.10.2023

CEO kısaca, bir şirketin strateji, işleyiş ve yönetiminden sorumlu en yetkili kişidir. Başarılı iş adamlarının çoğu için temel kariyer hedefi üst düzey yöneticilik yani CEO konumuna ulaşmaktır. CEO olmak aynı zamanda zor işlerin üstesinden gelebilme becerisi ve özveri de gerektirir. Bu nedenle herkesin kaldırabileceği bir görev değildir.

Spor Sponsorluğu Yönetimi /22.08.2023

Sponsorluk ile reklam sürekli karşılaştırılan kavramlardır. Fakat reklamın amacı tamamıyla satışa yöneliktir. Sponsorluğun ise satıştan çok hedef kitlenin tutum ve davranış değişikliğine yöneliktir.

İŞ YAŞAMINDA ÖZGÜRLÜK /31.07.2023

Siz mi işe mecbursunuz, iş mi size mecbur? Bunun cevabı size bağlı. Nasıl bir çalışma yaparsanız bu sorunun cevabı ona göre gelişecek. İşte özgür olmak sizin işinizin garantide olması ile çok alakalı. İşte özgür olmak üç şeye bağlıdır:

DUYULARIMIZIN SATIN ALMAYA ETKİSİ /26.05.2023

Çevremizde olup bitenleri duyularımızla algılar, nesneleri duyularımızla ayırt ederiz. İnsanda ve hayvanların çoğunda görme, işitme, koku, tat ve dokunma gibi beş temel duyu vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayağa kalk ve yoluna devam et! /01.07.2023

Sylvester Stallone’nin hayatı, çoğumuzun detaylarını pek bilmediği zorluklarla dolu ilginç bir hikâyeye sahip. Yaşadıkları ve hayat mücadelesi, Rocky filmleri gibi oldukça da ilham verici.

Türk dünyasını birleştiren marka: ‘Made in Turan’ Bakü'de tanıtıldı. /09.05.2024

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Türk Devletleri Ekonomi Forumuna 2024’e ev sahipliği yaptı. Türk dünyasını birleştiren marka “Made in Turan” forum da tanıtıldı. 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen zirvede Türk devletleri ülkeleri arasındaki ticari işbirlikleri konuşuldu. Ayrıca, Türk dünyasından ülkelere ait markalarının uluslararası pazarlara entegre olmaları üzerine çalışıldı.

İyi Bir Franchise Sözleşmesi Nasıl Yazılır? /29.03.2024

Bu makalede her iyi franchise sözleşmesinin kapsaması gereken 12 temel konu başlığı bulunmaktadır ve bunların neler olduğuna gelin yazının devamında beraber bakalım.

Türk Dünyası Ekonomi Forumu 2024: İş Dünyası ve Yatırımcıları Bakü'de Bir Araya Geliyor! /02.04.2024

Azerbaycan Franchise Derneği (AFA) ve Azerbaycan - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Derneklerin Birliğinin (KOBSKA) tarafından 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Ekonomik Forumu 2024 (TDEF), bölgenin önde gelen iş adamlarını, yatırımcılarını ve devlet yetkililerini bir araya getirecek.

Sizin için doğru Franchise'ı bulmak /15.02.2024

Herkes, başarılı olabilecek bir işe yatırım yapmak ister, bu sır değil ama buna ulaşmak hayal de değil. Peki, size en uygun işi bulmak için başlıca kriterleriniz ne olmalı? Ayrıca pazarda bunun için nasıl bir araştırma yapmalısınız? Buyrun cevaplara bir bakalım.

FORUM’DA POPÜLER