GENÇLERİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLENMELİ

Çarşamba
31.08.2022
Yenilikçi girişimcilik, yeniliğe dönüşebilecek ürün ve hizmetler geliştirmek için özel beceriler gerektirir.
 

Gençler aşağıda değinilen yenilikçi girişimcide bulunması gereken özellikleri geliştirdikçe, girişimcilik serüveninde önlerine çıkan her sorun ve olumsuzlukla yüzleşmeye ve onların üstesinden gelmeye daha hazırlıklı olurlar

Yenilikçi Girişimcilerin Ortak Özellikleri

Eleştirel düşünme becerileri
Başarısızlıkla baş etme yeteneği
Gelişmiş duygusal zeka
Sosyal duyarlılık ve sosyal bilinç
Gelişmiş iletişim becerileri
İşbirliği ve ekip çalışması
Sorumluluk ve azim
İyimserlik

Günümüzde ürün ve hizmetlerin artık sadece bir soruna çözüm bulması yeterli değildir. Ne girişimciler ne de tüketiciler, ürün ve hizmetlerle sunulan alışılagelmiş çözümlerden memnun değildir. Memnuniyet sağlamanın tek yolu: “Yenilikçi çözümlere giden yolu açan yeni seçenekler bulmaktır”. Yenilikçi çözümler ise ancak eleştirel düşünmek ile mümkündür.

Eleştirel düşünmek, statükoya meydan okuyarak; bağımsız düşünmek demektir. Geleneksel eğitim sisteminde yıllardan beri okullarda öğrencilere derslerden geçmeleri için öğretilen bilgileri sorgulamadan ezberlemeleri öğretilir. Ezberleme notları açısından onlara fayda sağlasa da, gerçek dünyada durum farklıdır. Gerçekte istenen, bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulayarak en doğruya ulaşmaktır. Çoğu zaman birden fazla doğru cevap vardır ve en iyi yol henüz keşfedilmemiş olandır.

Gençler, girişimciliği ileri yaşta girişimci olanlara kıyasla daha kalıpların dışında algılamakta ve bir fikri geliştirirken akla daha önce hiç gelmeyen benzersizlikte yöntemler geliştirmektedir. Genç bir girişimci çözümün işe yarayacağına inanıyorsa, o çözümün peşinden gitme riskini de almaktan korkmaz. Yani, genç girişimcilerin daha ileri yaşta girişimcilik faaliyetlerini yürüten bireylere oranla risk alma eğilimleri yüksektir. Yenilikçi yaklaşımları destekleyen şirketlerde, yaşlı nüfusa oranla daha genç nüfusun istihdam edilmesinin nedeni de budur. Genç insan kaynağının şirkete yaşı ileri çalışanlara nazaran daha benzersiz ve yenilikçiproje ve çözümler sunması beklentisi bulunmaktadır. Gençlerin sahip olduğu yenilikçi bakış açıları, şirketin rakiplerine görece rekabet avantajı kazanmasını sağlayacak çözümler geliştirmelerine imkan tanımaktadır. Başarılı şirketlerde insan kaynakları yöneticileri açık pozisyonlara alımlarda bu yenilikçibecerilere gereken ehemmiyeti göstererek, doğru adayları (genellikle genç adaylar) işe almaktadır.

Gençlerin sınırsız potansiyellerinin farkına varmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Genç liderlerin senelerce aşılamayan birçok soruna farklı bir bakış açısıyla ustaca çözümler sunduğu ve iş dünyasına ise yeni bir soluk kazandırıp, yeni bir dinamizm getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bakımdan günümüzde gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaları ve kişisel gelişimlerini destekleyecek program ve eğitimlere dahil olmaları son derece önemlidir.Liderlik becerilerini genç yaşta kazanan gençlerin ise kariyerlerinde ilk tercihleri şüphesiz girişimcilik olmaktadır.

Gençler, genç girişimciliği sayesinde dünyanın her yerinden hayal ettikleri herhangi bir işte çalışabilir. Geleneksel sabah 9:00 akşam 17:00 mesaisi ile sınırlı çalışmak zorunluluğu olmayan girişimcilik ile gençler özgürce tutkularının peşinden gidebilir. Finansal olarak değerlendirildiğinde ise genç girişimciler, girişimlerinden kazanabileceklerini kestirmekte ilk etapta zorlanabilir. Özellikle pandemininde neden olduğu kaotik durumlardan sonra ortaya çıkan ekonomik krizin olumsuz yansımalarının ve belirsizliğinin yoğun hissedildiği son dönemde, genç girişimciler gelir giderlerini gerçekçi biçimde tahminlemede güçlük çekebilir. Özellikle yenilikçi girişimcilikte yüksek maliyetli yatırım gerektiren yoğun Ar-Ge faaliyetleri söz konusudur. Böyle bir girişimi başlatmak ve finansal yönetimini ustaca gerçekleştirmek girişimin başarıya ulaşması için olmazsa olmazdır.

Yenilikçi girişimlerde finansal yönetimde ilk dikkat edilmesi gereken husus nakit akışıdır. Genç girişimciler girişimlerine genellikle çok az finansal özkaynakla başlar. Başarılı girişimciler işlerini kurmak için gerekli kaynağı bulduktan sonra an az günlük faaliyetlerini devam ettirecek miktarda nakit sermayeyi de elde etme konusunda gerekli beceriye sahip olmalıdır.

Girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak isteyen gençlerin finansal analiz ve planlama konusunda eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Girişimciler genellikle en olumlu senaryo ile yola başladıklarında ne yazık ki en istenmeyen sonuca hızlıca ulaşılırlar. Her daim pozitif düşünme eğiliminde olan girişimcinin hata yapma olasılığı yüksektir. Gençlerde tecrübe eksikliği onların da girişime başlarken aşırı iyimser yaklaşmalarına sebebiyet vermektedir.

Genç girişimciler, finansal eğitimler aldıkça ve finansal planlamayıöğrendikçegirişimlerinierken yaşlardan itibaren geliştirmeye başlayabilir. Gençler uygulamalı olarakküçük yatırımlarından kazanmalarına imkan sağlayangirişimlerde bulundukça; girişimcilik hakkında gerçek bilgiler edinebilir ve sektörel tecrübeler kazanabilir. Bir genç girişimcinin gelecek yaz daha çok iş alarak daha çok gelir elde etmek için, bu sene kazandığı gelirle daha büyük bir çim biçme makinesi satın alması; gencin girişimciliği başarıyla deneyimlemeye başladığına bir örnektir.

Gençlerin gelecek için gerçekçi kariyer hedefleri belirlemesi gerekir. Gençlerin birçoğu genelliklegünlük aktivitelere odaklıdır.Gençler çoğunlukla o gün okulda ne olacağını veya okuldan sonra arkadaşlarıyla nerede ne yapacağını düşünmeye meyillidir. Gençlerin kendi geleceklerini düşünmelerini ve gelecekleriyle ilgili hedef belirlemelerini sağlamak son derece önemlidir. Gençler lise veya üniversiteden sonra ne yapmak istediklerini tam olarak bilmeseler de, bunun hakkında konuşmaya başlamaları hayata dairstratejik yaklaşmalarınayardımcı olur.

Hedef belirleyemeyen gençlerin ilk kariyer tercihlerinin girişimcilik olması önemlidir. Pandemiden önce 2019 yılında dünya genelinde girişimlerin %95'inin 2 senede başarısız olduğu ve kapandığı gözlenmektedir.  Böylesi karamsar bir tablo üzerine pandeminin olumsuz etkileri de eklendiğinde, girişimcilik faaliyetlerinin artmasında gençlerin daha aktif rol almalarının sağlanması bir ihtiyaçtır. Çünkü gençler doğaları gereği orta yaş ve üzeri bireylerden daha gözü karadır ve daha çeşitli bakış açılarına sahiptir. Pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizde de bir girişim başlatırken en ihtiyaç duyulan şeyler; yüksek belirsizlik ortamında risk alarak ilk adımı atmayı sağlayan cesaret ve gözü karalık ile oldukça karmaşık çevresel şartları çözümlemeyi gerektirecek farklı bakış açıları ve analitik becerilerdir.

Gençler pandemi sonrası dönemde başarılı girişimcilerde en çok aranılan, karmaşık durumlarla kolay baş etme becerisi ve çevresel değişimlere hızlı geribildirimde bulunma becerisine fazlasıyla sahiptir.  Genç girişimcilerin hırsları gözlerini kör etmediği takdirde;  başarıyı yakalamaları ve girişimcilik faaliyetlerinden hayal edemeyecekleri gelirler elde etmeleri mümkündür.

 


YENİ MAKALELER

Sosyal Girişimciler Hayallerinizi Sınırlamayın! /30.05.2023

Yeni bir girişimde bulunmak isteyen sosyal girişimcilerin kendilerine ilk sormaları gereken “İş modelimi geleneksel işletmelerin iş modellerinden nasıl farklılaştırmalıyım?” sorusudur.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK /18.04.2023

Blockchain Teknolojisi, Big Data, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka Uygulamaları, Bulut Bilişim, Yeni Nesil Kablosuz Ağlar vb. yeni dijital teknolojilerin ilerlemesiyle ortaya çıkan Dijital Dönüşüm, işletmelerin ve tabi girişimlerin faaliyetlerini, çalışma koşullarını ve üretim sistemlerini baştan aşağı değiştirmelerine neden olacak adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm sürecidir.

İş Planı Hazırlamanın Avantajları /30.03.2023

Genellikle birçoğumuzun İş Planı denilince aklına ilk gelen kredi almaktır. Yatırımcılar, bir girişimi finansal olarak desteklemeden önce o girişimin fizibilitesini değerlendirmek isterler. Girişimcilerin bu fizibiliteyi hazırlarken en sık faydalandığı araç İş Planıdır.

Kaybetmek Kazanmayı Yener! /25.12.2022

Messi, sinemada Nuri Bilge Ceylan (NBC) neyse o’dur. Maradona ise Tarantino gibi.NBC kusursuz bir yönetmen. Kimse NBC’nin filmlerindeki görüntü estetiğine,senaryo matematiğine ve oyuncu yönetimindeki başarısına öyle veya böyle diyemez, çünkü kusursuzdur.

İnsanı Konfor Çürütüyor! /24.11.2022

Hep aynı mahallede yaşıyor, aynı marketten alışveriş yapıp hep aynı şeyleri tüketiyoruz. Kendimizi güvenli hissettiğimiz akvaryum uğruna, koca bir okyanusu keşfetmiyoruz.