Tesis Yönetiminin Verdiği Hizmetler ve Karma Tesislerin Yönetimi!

Cuma
06.10.2023
Tesis yönetimi, bir yaşamın veya üretimin olduğu yapıların (apartman, site, rezidans, toplu yapı, AVM, plaza, hotel, marina, müze, hastahane, okul, fabrika vb. ) işleyişini en iyi şekilde sağlayarak burada yaşayan insanlara kaliteli, konforlu ortamı sunmaktır.
 

Tesis Yöneticisi, "İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemleri ve kalite gereklilikleri çerçevesinde, tesis yönetiminin kuruluş işlemlerini yaparak tesisin teknik, idari ve mali yönetimi gibi operasyonel işlemleri ile idari ve mali dönem sonu işlemlerinin yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir." 

Tesis Yönetiminin Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Tesis yönetimi, bir tesisin ihtiyaç duyduğu tüm operasyonel süreçleri profesyonel bir biçimde yürüterek, ortak yaşama değer katar. Tesis yönetiminin hangi operasyonel süreçleri yürüttüğüne bakacak olursak;

 • Tesislerin ihtiyaç duydukları temizlik işlerini profesyonel bir şekilde yerine getirir,
 • Tesis ve ortak yaşam alanlarında yaşanabilecek sorun, şikâyet ve taleplere çözüm sağlayarak, hızla cevap verir,
 • İhtiyaç dâhilinde geliştirilen projelerin yönetimi hizmeti sağlar,
 • Tesislerin altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar,
 • Peyzaj, çevre düzenlemesi, ilaçlama gibi uzmanlık gerektiren işlerde 3. kişiler ve işletmeler arasındaki koordinasyonu sağlar,
 • İşletme ve muhasebe denetimi yapar,
 • Tesisinin idari ve mali dönem sonu işlemlerini yürütmek,
 • İş süreçlerinin mevzuata, kuruluş prosedürlerine ve kalite gerekliliklerine uygunluğunu sağlar,
 • Tesisin operasyonel yönetimini yapar (teknik, idari ve mali yönetimini be bütçe analizini yapar),
 • Ofis destek hizmetleri, 
 • Danışma/ Resepsiyon hizmetleri,
 • Site, toplu konut ve tesislerde hizmet kalitesini artırmaya yönelik analizler yaparak, ihtiyaç duyulan hizmetlerin doğru şekilde verilmesini koordine eder.
 • Toplu yapı yönetimlerinde işleyiş bakımından muhatap kişilerle değil, tesis yönetimi konusunda deneyim sahibi kurumsal çözüm ortağı ile çalışılmasında fayda vardır.    Öte yandan büyük inşaat şirketlerinden bazıları inşaatını yaptıkları sitelerin yönetimini kendi bünyelerindeki deneyimli ekiplerle yapmaktadırlar.    

Site ve bina yönetim faaliyetleri güvenlikten temizliğe, bakımdan işletmeciliğe kadar geniş bir bilgi birikimi gerektiren alanların başında geliyor olup tüm bu işlemlerin hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiği ise aşikardır. Zira aidat toplarken, personel çalıştırırken, işletme projesi hazırlarken ya da siteyi /binayı temsilen sözleşme akdederken hukukun çeşitli alanlarında geniş bir desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Her proje kendine has özelliklerle yönetilir. Facility ekipte yer alan teknik uzmanlar, bir projenin ihtiyaç duyabileceği bakım ve onarım hizmetlerinden enerji yönetimine, yenileme ve büyütme işlerinden tasarruf projelerine, teknik risk ve güvenlik denetimlerinden güncel mevzuatlara uyumlu hale getirmeye kadar bütün hizmetlerin sorumluluğunu üstlenir. 

Karma tesislerin yönetimi ve pazarlanmasını yapan 'üst düzey yöneticinin' öncelikli olarak  "iletişim kabiliyeti yüksek, birbirinden farklı işlerde görev alan ekibini (yönetim ekibi ve taşeronlardan oluşan ekibi) verimli-eş zamanlı koordine edebilen, üst düzey pazarlama yeteneği olan, ünitelerin ortak ve farklı kullanılan alt yapılarını en verimli şekilde işleten, ortak alan giderlerini en doğru şekilde pay edebilen, takip-denetleme ve raporlamayı iyi bilen, kaliteli hizmeti olabildiğince minimum giderle sağlayabilen...'' profesyonel olması gerekmektedir. Artık bir apartmanda değil bir işletmede yaşıyorsunuz ve bunun sürdürülebilir olabilmesi için tesis yönetimi veya sahip olduğunuz mağazalarınızın değerini koruyabilmek, daha iyi markalara kiralama yapabilmek, ciroları artırmak için liyakat sahibi bir ekip kurmalısınız. Tabiki ihtiyaç hasıl olan alanlarda da uzman kişi veya şirketlerden de danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

Karma projelere yatırım yaparken, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri lokasyondur. Projenin yapıldığı bölgenin sadece konut için değil, örneğin ofis için de uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Yatırım aracı olarak karma projelerin tercih edilmesinin en önemli sebebi ise, proje içinde pekçok seçeneğin sunuluyor olmasıdır. Yapılan anket çalışmalarında açık ara öne çıkan karma yaşam alanı seçimi hem konut hem de ofis projelerinin yaşam alanı olarak planlanan ve ağırlıklı olarak yeme içme, eğlence konseptleri ile iç içe geçmesinin vazgeçilmez olduğunu ve bu içeriğe sahip projeye değer kattığını ortaya çıkardı. Tüketiciler, konut için farklı tipler, ofisler için farklı tipler ve ticari üniteler için de farklı tip ve fiyat seçenekleri arasında kendilerine en uygununu tercih edebilir. Karma proje yakın çevresindeki gelişim ve ilk çıkış fiyatı ile doğru orantılı olarak prim de yapıyor. 

NOT: Çok büyük karma kullanımlı projelerde orta büyüklükteki bir ilçenin nüfusu kadar insan sayısı konutlarda oturuyor, ofisler ve mağazalarında çalışıyor, AVM'den on binlerce kişi alışveriş yapıyor, otelinde konaklıyor ve/veya marinasını ziyaret ediyor. Dolayısıyla Karma Projenin Genel Müdürü ve ekibinin seçimi ilçe belediye başkanının seçimi kadar çok önemlidir.

 


Gayrimenkul & Karma Proje Genel Müdürü

FORUM’DA POPÜLER