Hayali İnşaa Etmek ve Öncü Olup İlklere İmza Atmak Kolay İş Değildir !

Çarşamba
06.09.2023
Bu yazımda Gayrimenkul Ekibi, Varlık Yönetimi, Gayrimenkulde Pazarlama konularında kısa bilgiler paylaşmak istedim. Sektöre yeni girmiş ve hızlayükselen şirketin başarı hikayesinin artarak devam etmesinde ekibin rolü ve önemi nedir ?
 

Şirketlerin bir hayali olmalı. Bu hayal insanları kendi etrafında toplayacak ve motivasyon katacak şekilde inanılır olmalı. Şirketlerin üst pozisyonlarında görev alan yöneticiler, liderler bu işe kafa yormalı. Özellikle piyasaya yeni girmiş yükselişteki şirketler başlangıçtaki çıkışlarının hep devam edeceğini zannetmemelidir. Öncelikle Yönetime 'cüzdanıyla değil, kalbiyle bağlı liyakat sahibi, ekip ruhu ile hareket eden' yönetici ve personeller getirilmeli ve sabırla desteklenmelidir.  

[  Nisâ Suresi - 58 . Ayet Tefsiri : ﴾  Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. ﴿ ]  Burada emanetin ehline verilmesi ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi yönündeki emirlerin muhatapları genel olarak bütün insanlar, özel olarak müminler ve daha özel olarak da emanet ve adaletten sorumlu olan özel sektör ve kamudaki karar mercileri ve yöneticilerdir. 

Şirketin başarı hikayesinin artarak devamı etmesi için yatırımcıların  A Takımıyla birlikte 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve daha ilerisini planlamalarını; Ülkemizde ve Dünya'daki gelişmelere, fırsatlara göre bu planları iyice araştırıp, analiz ettikten sonra revize etmelerini tavsiye ederim. Anlık kararlarla kurumsal itibarı zedeleyecek, nakit akışını zora sokacak adımlar atılmamalı...

Yatırımcıların şirketlerinin geleceğini sağlam inşa etmelerinin en önemli yollarından biri  A takımına uzun vadeli yatırım yapmalarıdır. Bir ekipte tecrübeli yöneticinin liderliğinde her kuşaktan insana ihtiyaç vardır. Zaten "şirketin istikrarlı büyümesi, verimlilik, kurumsal itibar, sürüdürülebilirlik ve risk yönetimi" şirkete kalbiyle bağlı uzun süre o şirkette çalışmayı hedefleyen yöneticiler ile sağlanır.  Global düşünüp, yerel hareket edilmelidir. Sadece teknolojiye değil, aynı zamanda  "Ar-Ge, eğitim, iş gücü, kurumsal itibar ve Reklam& PR''a yatırım yapılmalıdır.

"Gayrimenkulde Pazarlama Yönetimi" 

Pazarı gerçekten iyi anlayın! Pazarınızı iyi anlamak, dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biridir. Hedef kitlenizi ve potansiyel müşterilerinizi anlamadan sarf ettiğiniz çabanın hiçbir faydası olmayacaktır. Kime ne sattığınızı tam olarak anlamak için araştırmalar yapmanız ve veri toplamanız gerekir. Güvene dayalı olan gayrimenkul sektöründe uzun dönemli müşteri sadakati için markalaşma çabalarında imaj ve prestij için planlamalar yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Sektördeki marka bilinirliğini güçlendirmek, satış çalışmalarını desteklemek, müşteriler ile fiziksel mesafeyi ortadan kaldırarak yeni müşteri gruplarına ulaşmak, müşterilerin düşünce istek ve beklentilerini anlamak, rakipleri, sektörde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri izlemek, ülkemizde, birikimlerini bir gayrimenkule, konuta dönüştürerek geleceğini garanti altına almaya çalışan yatırımcılara alternatifler sunmak, ticari bir gayrimenkulü mülk edinip, ticari gelir elde etmek isteyenlere vizyon oluşturmak, kıyaslanabilmek, fark yaratma olanağı elde etmek, yabancı müşterilere ulaşmak için vs. gayrimenkul fuarlarına katılabilirsiniz.

Şirketin herhangi bir biriminde herhangi bir gelişmenin olmadığı tek bir gün bile geçirilmemelidir. Gelecekte kazananlar "Değişime Uyum Sağlayanlar" olacak. Dolayısıyla öngörüleri doğru yapmak lazım. Yani bu düzen, teknoloji, iş yapış şekilleri böyle sürüp gitmeyecek. Geleneksel pazarlama ve satış stratejileri ile pazarda güçlü bir hakimiyet kurmak mümkün değildir. 

Markalaşma, yerel ve uluslararası pazarlarda önemlidir. Özellikle rekabetin olduğu pazarlarda markanın benzer ürün ya da hizmet sunan firmalardan ayırt edici özelliğini öne çıkarır. Güven verir, tercih edilme nedenlerinden biridir.

Şirketin Varlık Yönetimi Nedir? Varlık Yöneticisinin Amacı Nedir ?

Varlık yönetimi, şirketinizdeki varlıkların doğru kullanımıyla büyümeye ve genişlemeye devam etmesini sağlar. İşinizin yolunda gitmesine, riskleri yönetmenize ve fırsatları yakalamanıza yardımcı olabilir. Varlık yönetimi işletmelere güç ve değer  katar. 

Varlık yöneticisinin amacı basittir; Varlıkları izleyerek paradan tasarruf etmek ve israfı azaltmak için daha fazla organizasyon geliştirmektir. Bir varlık yöneticisi, varlık yönetimi stratejisi geliştirmekten, yürütmekten ve netice itibariyle kendilerine emanet edilen varlıkları yönetmekten sorumludur. Varlık yöneticileri, varlık performansını izlemekten, sağlam yatırım tavsiyesi sağlamaktan ve varlıkların performansını etkileyebilecek diğer görevlerle ilgilenmekten sorumlu araştırmacıları ve analistleri istihdam eder. Varlık yöneticileri özellikle, herkesten önce yüksek büyümeli yatırım fırsatlarını arar. Doğru yönetildiğinde varlıklar şirketinizin büyümesine, finansal başarısına katkıda bulunabilir ve sürdürülebilirliği teşvik edebilir. Bununla birlikte, kötü yönetim uygulamaları kârlılığınıza zarar verebilir ve potansiyel olarak büyüme fırsatlarını engelleyebilir. Varlık, yalnızca gerçek dünyada var olan değil aynı zamanda düşüncede de var olandır. 

Hacı Bayram Veli'nin bu müstesna dörtlüğü ile sözlerimi tamamlamak isterim:

"Nagehan ol şara vardım,

Ol şarı yapılır gördüm,

Ben dahi bile yapıldım,

Taş u toprak arasında."

Şunu demek ister: "Ansızın bir şehre vardım, o şehri yapılır gördüm. O taş toprak arasında ben de birlikte yapıldım."

( Hacı Bayram Veli'nin bu müstesna dörtlüğü şehir-insan ilişkisini en güzel şekilde dile getirir. Şehirler kuru, sıradan yapılar topluluğu değildir. Evet şehri insan yapar ama o şehir aynı zamanda insanı inşa eden canlı bir mekandır. Şehirde insanı şekillendirir, geçmişini olduğu kadar bugününü ve yarınını da belirler. Çocuklarımızın hayallerini, düşüncelerini, ruhlarını yeşertir. Bu bilinçle geleceğin gayrimenkullerini şekillendirmeliyiz. )


Gayrimenkul & Karma Proje Genel Müdürü

YENİ MAKALELER

Konut alırken dikkat etmeniz ve bilmeniz gerekenler! /27.04.2023

Öncelikle konut edinme amacımızı belirlememiz gerekir. Yatırım amacıyla satın alınıyorsa getirilerine, kullanma amacıyla alınıyorsa ihtiyaçlarımıza göre karar vermeliyiz.

ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR: KARMA PROJELER /13.04.2023

Karma projeler, "konut, ofis, AVM, rezidans, hotel, hastane, marina, tematik park, üniversite, müze..." fonksiyonlarının tamamını ya da birkaçını barındıran "akıllı yaşam alanlarıdır." Karma projeler, "mixed use" olarak da ifade edilmektedir.

CADDELERİN AVM MANTIĞI İLE YÖNETİLMESİ ve KİRALANMASI /19.10.2022

Cadde mağazacılığı ve AVM'ler için aynı ailenin iki üyesi diyebiliriz. Birbirleri ile sinerji oluşturacak, tamamlayacak şekilde mağaza karmalarının oluşturulması, yönetilmesi lazım.

MAĞAZA KARMASI OLUŞTURMA VE KİRALAMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ /22.09.2022

Kiralama süreci yatırım kararı alındığı andan itibaren başlayan bir süreçtir ve alışveriş merkezinin değerini bulması için yapılan çalışmaların en önemli bölümüdür.

GAYRİMENKUL İPOTEĞİNE DAYALI FİNANSMAN SİSTEMİ: TERSİNE MORTGAGE (REVERSE MORTGAGE) /06.09.2022

Mal sahibinin evinin değerine karşı borçlandığı bir konut kredisi türüdür. Reverse mortgage’da kredi kuruluşu müşterisine bu krediyi ölünceye kadar düzenli aylık ödemeler şeklinde kullandırıyor ve kredinin geri tahsilatını da evi satarak sağlıyor.

FORUM’DA POPÜLER