YÖNETİM DİSİPLİNİ VE LİDERLiK

Cumartesi
24.12.2022
Bir işletme büyürken ihtiyaçları değişir. Bir işletmeye hayat vermek için girişimcilik gerekir. Ama büyümeyi desteklemek için de yönetim disiplini gerekir. Ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmek için liderlik ustalıkları gerekir.
 

Kurucular, karar veren tek kişi olmayıp ekibi yetkilendirmesi lazım. Ve girişimciden lidere geçiş yapmalıdır. 

''İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, onlarla birlikte yürüyün'' - Lao Tzu

Yüksek performanslı takımlara sahip olmak, her yönetici için kritik değer taşıyor. Fakat iyi ekipler kurmak ve yönetmek, liderlik gerektiriyor. Vizyonu belirlemek, kendine güvenmek, hayale inandırmak, iyi bir ekip kurmak için çok önemli öğeler... Ekip üyeleri alanlarında yetkin, başarılı olabilir ama bunlar tek başına yeterli değil. Ekip içi uyumda çok önemlidir! Ekibinizle sorumluluğu paylaştığınız kadar, gücü de paylaşmaktan çekinilmemelidir. Bir işletmede iç müşterilere verilen hizmetin kalitesi, dış müşterilere verilen hizmetin kalitesini büyük ölçüde belirliyor. Örneğin patronun ekibe verdiği destek ve onlara duyduğu inanç ekibin motivasyonunu, dolayısı ile verimliliğini etkilemektedir. Ekip üyeleri aynı zamanda vefalı, özverili ve ketum olmalı. Ego, kıskançlık, açgözlülük, tembellik, kuyu kazma, dedikodu gibi negatif özellikleri de taşımamalı!

1. Dinlemek

"Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan karşısındakini hiç dinlemez." - Ernest Hemingway 

Dinlemek yetmez, anlamak için dinlemek lazım. Yüksek performanslı ekipler korkmadan dinleyen, aşırı veya negatif tepki geliştirmeden diğerlerinin konuşmasına müsaade eden veya hangi konuya katılmadığını ifade eden insanlardan oluşur. Dinlemek, iyi giden her ilişkinin temelidir. Lider yöneticiler;

- Müşterilerinin ne istediğini, ne beklediğini ve ne gibi zorluklarla karşılaştığını dinlerler

- Ekip arkadaşlarını dinlerler ve yeni fikirlere açıktırlar

- Şirket hissedarlarını, yatırımcılarını ve rakiplerini dinlerler...

 Dinledikten sonra, liderlerin ürünlerini satabilmek için ama daha önemlisi fikirlerini satabilmek için, onları bir hikayeyle özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan bir hikaye insanları büyüler ve harekete geçmeye teşvik eder. İyi bir hikaye ya da örnek ile özdeşleştirmek ise anlatılan şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlar. 

2. Yol haritası çıkarın


Lider,  'nereye gittiğini biliyorsan yol seni oraya götürür' sözünü göz önünde bulundurur. Yolu belli olmayan bir yolculuğun takımı, ruhsuz ve kaybolmuş hissettireceğini bilir. Nereye doğru gidileceği hakkında takımları sürekli bilgilendirmek ve oraya nasıl ulaşılmasını aktarmak; Liderlerin operasyonel koşullarda ve hatta amaçlardaki değişimleri kabul etmesi ve adapte olması demektir. Liderler arkasına yaslanıp izlemez, bunun yerine vizyonu ve insanlar kaybolmadan ekip ruhunu yaratmak ve canlı tutmak zorundadır. 

3. Kendinize güvenin ve güvenilir olun


Bir şekilde günlük mücadelelerin üzerinde ve üstünde, liderler takımlarında projeye güven duyulmasının farkına varılmasını sağlar. Etkili liderler ekibin projeye olan güvenini sağlamak için destekten kaçınmadan ve gerçek konuları ve problemleri, hatta zor ve yüzleşilemeyecek olanları süzgeçten geçirerek diyaloglarını hazırlar. Bu yüzden her zaman organizasyonda 'ne oldu' ve 'nedeni nedir' sorularını işaret eder. Akıl hocası olmaya çalışmazlar çünkü bunun işe yaramadığını görürler. Genellikle doğrudan hedefe ateş edenlerdendir – sıkı oynayan, adil dövüşen ve asla pes etmeyen. Günün sonunda, ne olursa olsun liderin tek başına ayakta kalacağını takım üyeleri bilir. Bu da ekiptekilere güven verir ve onlarda ayakta duracağını hisseder. Ayrıca gerçekten kötü şeyler olduğunda ekipler, liderlerinin onları yarı yolda bırakmayacağını veya suçlamayı onlara yönlendirmeyeceğini bilirler.

4. Samimi olun, kendiniz olun

"Kendim olmanın beni bu kadar zengin edeceğini bilseydim, buna daha erken başlardım.'' -Oprah Winfrey

İyi bir lider, ne diyorsa odur ve kıyaslamanın ötesinde bir bütünlüğe sahiptir. Hakiki bir liderin özelliklerinden olan açıklık ve tevazu, insanları harekete geçirici ve pozitif bir enerji yaratır. Müşteriler, çalışanlar ve hatta medya bile kendi gibi olan bir insanın başarıya ulaşmasını ister. İyi liderler, kendi içindekileri nasıl ve ne zaman ifade etmesi gerektiğine dair güçlü hislere sahiptir. Hatta etrafındakilerin saygısını kazanmak için kendi zayıflıklarını doğru zamanda açığa çıkartır. Kendileri hakkında mükemmel imaj yaratmak konusunda takıntıları yoktur. Etkili liderler kendi hatalarına gülerek iyi sonuçlar elde ettiklerini bilir.

5. Takım Oyunu

"Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım oyunu şampiyonluğu." - Michael Jordan 

Lider yönetici, çalıştığı kurum büyük ya da küçük olsun, çalışanlarla sürekli iletişim halinde olur. Diğerlerinin başarı kazanmasını, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik etmek sevilen bir liderin yaptığı işlerdir. Takımının iyi yönde ilerlemesi için bir lider, zor konuları konuşmaktan korkmaz. Problemlerin üstünü örtmekle onlardan kurtulamayacağını bilerek zor diyalogların nasıl yönetileceğinin yollarını bulur. Yüksek performanslı takımların liderleri güven inşa etme ve sağlamanın yollarını bulur. Özellikle takımların sorumluluklarını yerine getirmesi ve amaçların netliği için görüşlerinin alınması konularında. Ayrıca körü körüne bağlılıkla profesyonelliği birbirinden ayırmayı da bilir. Yüksek performanslı takımlarda iletişim konusunda herkes birbirini eşit görür. Bu anlamda liderler, insanların ifade etme ihtiyacını karşılamak için onları cesaretlendirir. 

6. Performans gösteremeyen oyuncularla yüzleşin

Bu yüksek performanslı ekibin en önemli karakteristiklerinden biridir. O da, liderlerin ekibi aşağı çeken oyuncuları tolere etmemesi. Deneyimli liderler ekipte birlik ve disiplin sağlanması için dışarıdan 'tutkulu şampiyonlar' adı verilen insanları takıma sıkça müdahil eder. Lider, birbiriyle yakın iş ilişkisi kurması anlayışını geliştiren ve ekibin amaçlarına konsantre ve bağlı birkaç tutkulu şampiyonu etrafında toplayabilir. Onlar işlerin tamamlanması konusunda yetkinlerdir. Ve yardımcı olmakta başarısız olanları veya yardımcı olmak istemeyenleri ekipten çıkarmaktan korkmaz. 

7. Sorumluluk

"Hayatın %10'u başımıza gelenler, %90'ı ise onlara nasıl tepki verdiğimizdir." Charles Swindoll 

İyi bir lider, müşterilerine, personellere ve yatırımcılara karşı sorumluluk sahibidir. Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır. Gelen bir e-mail, sesli mesaj, bir not ya da tweet'e güzel bir şekilde cevap vermek onu gönderen müşteriniz ya da iş arkadaşınıza önem verdiğinizi gösterir ve organizasyonun tümü üzerinde pozitif bir etki yaratır. 

8. Uyumluluk

"Sizin için değişim bittiğinde, siz de bitmişsiniz demektir." - Ben Franklin

Pazar, hiç bir zaman şimdiki kadar hızlı değişmeye açık olmamıştı. Bir lider, koşullardaki ve zorluklardaki değişiklikleri yönetmede esnek ve değişikliklere karşı harekete geçmede atak olmalıdır. İnatçılık, artık modern bir liderde istenen özellikler arasında yer almıyor. Onun yerine, 'alçak gönüllülük ve istekli olmak' bir lider için gerekli özellikler. 

9. Tutku

"Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız işi sevmektir." - Steve Jobs 

Yaptığı işi seven biri, tüm gün boyunca çalışmış sayılmaz. Çünkü bu durum onun için bir zorunluluk yaratmaz, keyif verir.  Bir şirkete tutku ve istek katabilen liderler diğerlerine göre önemli derecede avantajlıdır. Çünkü tutku bulaşıcıdır ve diğer çalışanlara ve müşterilere de geçer. Tutku, iş verimini artıran etkenlerin başında gelir.

10. İnsanları Şaşırtabilmek 

"Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin önceden bilmediği bir sürpriz tutar, böylece halkının nefesini kesebilir, onu heyecanlı tutabilir." -Charles de Gaulle

Çoğu insan günlük hayatta sürprizlerle karşılaşmayı sever. Sevilen bir lider, etrafındakileri olumlu yönde şaşırtabilendir. Ekstra para harcamadan sürpriz yapabilmenin birçok yolu vardır. Bir gülümseme bile bu ihtiyacı karşılayabilir. Bu gibi yapılan küçük sürprizler ve insanları şaşırtan hareketler önemli fırsatların kapısını açabilir, hiç umulmayan bir anda işleri kolaylaştırabilir. 

11. Kaynak Yaratma

Var olmayan kaynakları, ortaya çıkaranlar lider, olan kaynakları etkin şekilde idare edenler ise iyi yöneticilerdir. 

12. Hatalarının bilincinde olmak

Hatalarını sahiplenmek ve bunların sorumluluğunu üstlenmek gerçek liderin en temel özelliğidir. Gerçek liderler toplum nezdinde tolerans gören kişilerdir ve liderlere saygı duyulması ve de topluluk nezdinde benimsenmeleri ancak onların hatalarını kabul etmesi,  bu hataları telafi etmesi ve tekrar etmemesi ile mümkün olabilir.

13. Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak

"Durmak ve hayatımızda fark yaratan insanlara teşekkür etmek için zaman ayırmalıyız." - John F. Kennedy 

İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür etmeyi bilendir. Bir patrona, önünü açan kişiye, danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşına ya da diğer paydaşlara teşekkür etmeyi bilmek; Bir lideri mütevazi, takdir edilen biri yapar ve çevresine olumlu etki bırakır. Ayrıca kişiyi de daha iyi hissettirir.

Yukarıdakilerin dışında iyi bir lider olabilmek için altın kural: ''Size nasıl davranılmasını istiyorsanız diğer insanlara da öyle davranın.'' İyi bir yönetici ile daha iyi bir yönetici arasındaki en belirgin fark 'tutku'dur. Tutku, bir yöneticinin, yetkinlerinden öteye geçerek, başkalarına ilham veren, dinamik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. İşine tutku, bir insanın işine adanmasını sağlar, içsel değerlerini ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, belki varlığını bilmediği kaynaklarını,  yeteneklerini, enerjisini  harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun çevresindekileri  yukarılara taşıyan gücün  ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi, beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koyma durumundadır. Bunlar olmadan zaten iş hayatında kalması söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri, deneyim, bir yöneticinin diğer yöneticiler kadar iyi olmasını sağlar. Oysa, günümüzün global rekabet ortamında "iyi" olmak yeterli değildir. Daha iyi yönetici olmanın mayası olan "tutku" geliştirilebilir  bir duygudur. Tutku, düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, davranışlara, alışkanlıklara, sonra da kişiliğe yansır. İsteyen her yönetici belirli bir süreç içinde bu duyguyu geliştirebilir

İYİ BİR LİDER, SIRADAN İNSANLARI SIRADIŞI İŞLER YAPAR HALE GETİRİR...


Gayrimenkul & Karma Proje Genel Müdürü

YENİ MAKALELER

FİRMALARIN İHTİYACI İYİ YÖNETİCİLER Mİ? GÜÇLÜ LİDERLER Mİ? /18.12.2023

Bir yöneticinin birincil sorumluluğu, bir kuruluş içindeki belirli hedeflere ulaşmak için kaynaklarını planlamak, organize etmek ve kontrol etmektir. Operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için insanları, süreçleri ve sistemleri yönetmeye odaklanırlar.

Başarılı CEO Zenginlik Kaynağıdır! /30.10.2023

CEO kısaca, bir şirketin strateji, işleyiş ve yönetiminden sorumlu en yetkili kişidir. Başarılı iş adamlarının çoğu için temel kariyer hedefi üst düzey yöneticilik yani CEO konumuna ulaşmaktır. CEO olmak aynı zamanda zor işlerin üstesinden gelebilme becerisi ve özveri de gerektirir. Bu nedenle herkesin kaldırabileceği bir görev değildir.

Spor Sponsorluğu Yönetimi /22.08.2023

Sponsorluk ile reklam sürekli karşılaştırılan kavramlardır. Fakat reklamın amacı tamamıyla satışa yöneliktir. Sponsorluğun ise satıştan çok hedef kitlenin tutum ve davranış değişikliğine yöneliktir.

YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLERİ YÖNETMEK /15.08.2023

Yönetmek = Kolaylaştırmak. İyi bir yönetici ve liderin en büyük görevi takım arkadaşlarının hedeflerini gerçekleştirmesini kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü bu yöneticinin başarısı takım arkadaşlarının toplam başarısı kadar olacaktır.

İŞ YAŞAMINDA ÖZGÜRLÜK /31.07.2023

Siz mi işe mecbursunuz, iş mi size mecbur? Bunun cevabı size bağlı. Nasıl bir çalışma yaparsanız bu sorunun cevabı ona göre gelişecek. İşte özgür olmak sizin işinizin garantide olması ile çok alakalı. İşte özgür olmak üç şeye bağlıdır:

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayağa kalk ve yoluna devam et! /01.07.2023

Sylvester Stallone’nin hayatı, çoğumuzun detaylarını pek bilmediği zorluklarla dolu ilginç bir hikâyeye sahip. Yaşadıkları ve hayat mücadelesi, Rocky filmleri gibi oldukça da ilham verici.

Varşova Franchise Expo'da Yeni İş Fırsatlarını Keşfedin! /27.02.2024

Varşova Franchise Expo'da yeni iş fırsatlarını keşfedin! Farklı sektörlerden çeşitli franchise fırsatları için 15-16 Mart'ta Varşova PGE Narodowy Stadyumu'nda tüm girişimcileri bekliyoruz.

ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR: KARMA PROJELER /13.04.2023

Karma projeler, "konut, ofis, AVM, rezidans, hotel, hastane, marina, tematik park, üniversite, müze..." fonksiyonlarının tamamını ya da birkaçını barındıran "akıllı yaşam alanlarıdır." Karma projeler, "mixed use" olarak da ifade edilmektedir.

Dijitalleşme ve Teknoloji Okuryazarlığı Nedir? /09.09.2022

Pandemi Dönemi, dijitalleşme sürecini hızlandırdı. Evden çıkamama hali bizi hem gündelik hayatımızda, hem de profesyonel hayatımızda dijitalleşmeye yöneltti. Pandemi, çoğu zaman, aşkların da sanal olarak yaşanmasına neden oldu... Malum, sağlık ve hijyen tedbirleri !!

Yenilikçi Franchise Fırsatı Getmobil: Yenilenen Teknoloji Sizinle Büyüsün! /15.02.2024

Franchising.market’in Franchise Yönetim Danışmanlığını üstlendiği, yenilenmiş elektronik ürün pazaryeri olarak faaliyet gösteren ve kısa süre önce önde gelen fonlardan toplamda 6 milyon dolarlık yatırım alan Getmobil, franchise ile büyüme yolculuğuna başladı.

FORUM’DA POPÜLER