Bu ne anlama geliyor?
Bu ne anlama geliyor? / Bir sonraki adıma geçmeden önce franchisingin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenin.
Pazar
29.05.2022
Franchising, bağımsız girişimciler arasındaki bir ticari işbirliği tarzıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bir franchise girişimcisi, franchise verene markasını ve sektördeki bilgi birikimini kullanmak için bir ücret öder.
 

"Franchising" in tam tanımı tüm dünyada farklılık gösterir. Oxford İngilizce sözlüğü, franchise'ı, bir şirketin malını veya hizmetlerini belirli bir alanda satmak isteyen birine verdiği resmi izin olarak tanımlar.

Avrupa iş dünyasında daha spesifik bir tanım kullanılmaktadır: Franchise, franchise veren ve franchise alan olarak adlandırılan bağımsız girişimciler arasında uzun vadeli, kalıcı bir sözleşmeye dayalı işbirliğidir. Sözleşme süresi boyunca, franchise veren, bir markayı kiralarken, franchisee'ye işi yürütme konusunda bilgi ve destek sağlar.

John N. Adams ve K.V. Prichard Jones, "franchise" teriminin iki anlamını özetlemektedir. En çok tanınanı Business Format Franchising olarak adlandırılır. Business Format Franchising, bir tarafın markasını kullanım için diğer tarafa aktardığı ve tüm iş sistemi için bir franchise paketi sağladığı sözleşmeye dayalı bir anlaşmadır. Franchise alana, bir işletmeyi yürütürken, faaliyetlerini denetlerken, her iki tarafın da ayrı işletmeler olarak ayrılmasını sürdürürken operasyonel destek ve tavsiye sağlar.

İkisinden daha az bilinen (ancak gizlice daha başarılı olan) geleneksel olarak Ürün Dağıtım Franchising'i olarak adlandırılır. Distribütörün, üreticinin ticari markasını kullanma hakkıyla tamamlanan bir dağıtım sözleşmesi olarak tanımlanır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yöntem özellikle otomotiv veya şişeleme endüstrisi gibi sabit üretim endüstrilerinde popüler ve başarılıdır.

"Lexicon of franchise" kitabının yazarı Barbara Pokorska gibi diğer franchising uzmanları, en ilgili tanımın Avrupa Franchise Etik Kurallarında bulunduğuna inanıyor. Özetle, Avrupa Etik Kuralları, franchising'i franchise veren ile franchise alan (lar) arasındaki yakın ve devam eden işbirliğine dayalı bir mal, hizmet ve teknoloji pazarlama sistemi olarak tanımlamaktadır. Hem yasal hem de finansal olarak ayrıdırlar. Franchise veren, bir franchise'a franchise verenin konseptine sıkı sıkıya bağlı olarak iş yapma yasal hakkını verir.

Yasal haklar verildikten sonra, franchise alan, franchise verenin ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, know-how'ını, iş ve teknik yöntemlerini, usul sistemini, diğer endüstriyel ve fikri kullanım için doğrudan veya dolaylı olarak bir ücret ödemelidir. kararlaştırılan sözleşme çerçevesinde ve süresi boyunca devam eden ticari ve teknik yardım sağlanmasıyla desteklenen mülkiyet hakları.

  

Önemli anahtar terimler

  • Know-how - Franchise Verenin tecrübe ve testlerinden kaynaklanan, gizli, önemli ve tanımlanmış, patentli olmayan pratik bilgi paketi anlamına gelir.
  • Gizlilik - teknik bilginin genel olarak bilinmediği veya kolayca erişilebilir olmadığı anlamına gelir; Teknik bilginin her bir bileşeninin Franchisor'un işi dışında tamamen bilinmemesi veya elde edilemez olması dar anlamda sınırlı değildir.
  • Önemli - sözleşme mal veya hizmetlerinin kullanımı, satışı veya yeniden satılması için teknik bilginin alıcı için önemli ve yararlı olduğu anlamına gelir.
  • Tanımlanmış - gizlilik ve önem kriterlerini karşıladığını doğrulamayı mümkün kılmak için know-how'ın yeterince kapsamlı bir şekilde tanımlanması gerektiği anlamına gelir.
  • Franchise Alan - franchise veren tarafından ticari marka ve ticari unvan altında iş yapma hakları (lisans) verilen kişi veya şirket anlamına gelir.
  • Franchise Veren - kendi markası ve ticari markaları altında bir işletmenin faaliyet göstermesi için üçüncü bir tarafa lisans veren kişi veya şirketi ifade eder.
  • Franchise fee - franchise sahibi tarafından franchise verene, genellikle franchise sözleşmesini imzaladıktan sonra sisteme katılım bedeli olarak ödenen ilk ücret anlamına gelir. Telif hakkı yüzdesinin aksine, genellikle bir defaya mahsus bir sabit ödemedir. Yeni girişimin başlangıç ​​maliyetlerini, yani pazarlama ve kurumsal harcamaları dengelemek için kullanılır.
  • Royalty fee - franchisee tarafından franchise verene düzenli olarak ödenen brüt satışların yüzdesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda sabit bir ücret veya başka bir mutabakat esasına dayalı olabilir.

Girişimci | Franchise ve Perakende Danışmanı