Markalaşmadan operasyonlara
Markalaşmadan operasyonlara / Bir franchise paketinin kapsaması gerekenlerin açılmasıdır
Perşembe
25.08.2022
Franchise lisansı olarak da bilinen bir franchise paketi, her franchise sisteminin merkezinde yer alır. Franchise verenlerin A'dan Z'ye eksiksiz iş konseptini içerir.
 

Standart bir franchise paketi aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır:

Marka

Bir ticari marka, AB fikri mülkiyet yasasına göre bir işaret, belirli kelimeler (kişisel isimler dahil) veya tasarımlar, harfler, rakamlar, renkler, malın şekli veya malların veya seslerin ambalajı olarak tanımlanır.

Ticari marka, yasalar kapsamında korunur ve Patent Ofisi tarafından resmi olarak tescil edilen malların ticari markaları için geçerlidir. Ticari markanın tescil edildiği işletme daha sonra ticari markayı ticari seyri boyunca ve tescilin kapsadığı bölge / bölgelerde münhasıran ticari marka kullanma hakkını elde eder.

Ticari marka genellikle tescilli ürünlere, ambalajlara veya markaya yerleştirilir. Ticari markanın etrafındaki çok ayırt edilebilir ® işareti, ticari markanın tescil edildiği anlamına gelir ve yasal korumayı nazikçe hatırlatır.

Know-how

Know-how kavramı, 19. yüzyılın sonlarındaki Anglo-Amerikan sanayi devrimi sırasında ortaya çıktı. İş dünyasında kesin tanımı çılgınca tartışılmaktadır. Bazı Avrupa kültürleri, know-how'ın gizli nitelikteki teknik bilgiyle ilgili olduğuna, üretimde ve belirli sınai mülkiyet sözleşmelerinde doğrudan yararlı olduğuna inanmaktadır.

Bununla birlikte, tanımımızı Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odasına dayandırıyoruz - burada - know-how, teknolojiyle ilgili profesyonel bilgi ve deneyim ve belirli bir ürünün üretim sürecini yürütmekle ilgili tüm bilgi anlamına gelir.

Operasyon kılavuzu

Operasyon kılavuzunun gerçekleştirilmesi gereken iki temel sorumluluğu vardır. İlk olarak, franchise alanın altında faaliyet göstermesi gereken ana franchise verenin tüm çalışma kurallarını belirler. Bu nedenle, operasyon kılavuzu kapsamlı bir şekilde ayrıntılı olmalı ve franchise alanların yeni işlerinin tüm yönlerini kapsamalıdır. Dahası, ayrıntılı bir operasyon rehberi vererek, franchise verenin sadece konseptini korumakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi birikimini ve hatta ticari sırlarını da korumasının bir yolu vardır.

Standart bir kullanım kılavuzunda yer alan temel konuları göstereceğiz. Lütfen bunun sadece temel ve geniş bir örnek olduğunu unutmayın. Her endüstri ve sektörün, kendi ayrıntılı kullanım kılavuzlarını derlerken dahil edilmesi gereken kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, bir fast-food restoranının el kitabı, bir motor tamircisi atölyesinden önemli ölçüde farklı olacaktır.

Tanıtım

Genel franchise sisteminin bir tanımını verir. İş felsefesini ve ahlakını kapsar. Genelde, bir franchise girişimcisi olarak olması gerekenler ve beklentileri kapsar.

Franchise sistemi

Franchise'ın çalışma ilkelerinin belirli bir açıklaması olmalı. Farklı unsurların nasıl işlediğini ana hatlarıyla belirtmeli ve franchise veren ile franchise alan arasındaki karşılıklı ilişkilere referans vermelidir.

Ekipman

Franchise'ı işletmek için gerekli ekipmanların bir listesi ve ekipman tedarikçileriniz tarafından sağlanan kullanım talimatları. Ayrıca, bilinen yaygın arızaların giderilmesi veya ekipmanın onarılması deneyiminize dayalı tavsiyeleri de dahil edin. İlgili ekipman tedarikçilerinin ve hizmet noktalarının bir iletişim listesi eklemek önemlidir. Çoğu zaman bir franchise veren, franchise alana franchise mağazaların tasarım mimarisini ve yerleşim işlevselliğini sağlar.

Organizyon prosödürleri

Bu bölüm, genel olarak aşağıdakileri kapsayan işletmeye özgü prosedür bölümlerine ayrılmıştır:

 • Açılış günleri / saatleri
 • Her personel üyesi için ayrıntılı iş tanımları
 • Personel eğitimi
 • Çalışan standartları (ör. Giyim ve görünüm)
 • Çalışan işe alma prosedürleri
 • Kurallar ve disiplin prosedürleri
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve standartları
 • Fiyatlandırma politikası gereksinimleri ve önerileri
 • Tedarik politikaları
 • Ürün / Hizmet kalite standartları - şikayet prosedürleri dahil
 • Muhasebe - franchise alan tarafından kullanılacak muhasebe standartlarının ve franchise verene verilmesi gereken finansal bilgilerin ayrıntılı bir açıklaması. Franchise alan tarafından ilgili mali belgeleri toplama ve saklama yöntemlerini belirtmelisiniz.
 • Franchise alan ücretleri - ilgili herhangi bir özel formun şablonları da dahil olmak üzere, franchise alanın franchise verene ödemesi için sözleşme imzaladığı ücretleri hesaplamak için ayrıntılı bir prosedür
 • Nakit akışı kontrolü ve bankacılık prosedürleri. Bu, çekleri, dijital ödemeleri ve kredi kartlarını işleme prosedürlerini içerir
 • Sigorta poliçeleri - franchise veren tarafından veya franchise veren tarafından sunulan herhangi bir sigorta programının ayrıntıları; Franchise alanın bir politikaya dahil etmesi gereken özel gereksinimler
 • Envanter kontrol prosedürleri
 • Reklam ve pazarlama - franchise sisteminde kullanılan temel pazarlama ipuçları ve satış teknikleri; satış noktası reklamcılığı; franchise sistemi tarafından kullanılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin tanımı; Franchise'ın büyük açılışı için bir promosyon kampanyasının nasıl düzenleneceğine ilişkin talimatlar
 • Franchise alan tarafından ticari markaların veya franchise sistemini ayırt eden diğer markalı tabelaların kullanımına ilişkin gereklilikler; Franchise sisteminin 'kurumsal kimliğinin' tam açıklaması
 • Franchise alanın bilmesi gereken temel yasal gereksinimlerin listesi

Standart formlar

Bu bölüm, kılavuzun diğer bölümlerine halihazırda eklenmiş formlar dahil olmak üzere, franchisee tarafından istenen tüm formlar için şablonlar içermelidir. Buna ek olarak, model istihdam sözleşmeleri, çalışan gizliliği ile ilgili sözleşmeler, franchise alanların günlük faaliyetlerinde kullandıkları diğer sözleşmelerin şablonlarını (örneğin, komisyon sözleşmeleri veya belirli işler için sözleşmeler) ve müşterilerle kullanılan sözleşmeleri içermelidir.

Franchise veren çalışanların listesi

Franchise verenin personelinin bir listesi - iş operasyonunun belirli bölümleriyle ilgili olarak iletişime geçilmesi gereken kilit kişileri vurgular.

İletişim rehberi

Franchise'ın günlük işlemleri için yararlı olabilecek ayrıntılı adresler, e-postalar ve telefon numaraları listesi.


Her franchise veren, franchise sisteminin piyasaya ayak uydurabilmesi için işletme  kılavuzunun güncel tutulmasının farkında olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yapılacak herhangi bir değişiklik veya eklemeler, tüm bayilere derhal sunulmalıdır.


Franchise verenler tarafından sağlanan hizmetler

Geleneksel bir dağıtım ağı ile tam gelişmiş bir franchise sistemi arasındaki en temel pratik farklardan biri, franchise verenler tarafından franchise alanlara ilk hizmetler ve devam eden hizmetler şeklinde sunulan destek seviyesidir.

Genel kural, franchise verenlerin ürün ve hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili sorumluluklar almasıdır. Bu, tüm sistem için reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini içerir. Ayrıca operasyonun tedariki, idaresi ve genel mali desteği ile ilgili konularda destek. Genel olarak, işletmelere mal ve hizmetlerin kalite işaretini sağlayan güçlü bir sistem uygulamak.

Franchise verenler tarafından sunulan hizmet yelpazesi, işletmeden işletmeye değişiklik gösterecektir. Örneğin, bir sahip-operatör franchise sahibi temizlik hizmeti, idari ve muhasebe hizmetleriyle ilgili olarak daha fazla destek sunulacaktır. Öte yandan, birkaç çalışanı olan bir fast-food restoranına franchise'da düzenli yoğun eğitim sunulabilir (franchise sahibine yardımcı olan ve destekleyen diğer işlevsel hizmetlerin yanı sıra).

Franchise verenlerin bakış açısından, franchise sistemlerinin franchise verenin bilgi birikimine ve hizmetlerine işlevsel bir bağımlılık yaratacak şekilde organize edilmesi ve franchisee'nin düzenli franchise ücretlerini ödemede değer görmesi önemlidir. Franchise verenin katılımı, şirket standartlarının korunduğuna dair güven sağlar. Daha sonra satış geliri, her iki tarafın da yararına olacak şekilde hedefe daha fazla yansıtmalıdır.

Franchise alan için ön hizmetler (işletmeyi açmadan önce)

 1. Kapsamlı yoğun eğitim programı:
  • Franchise tarafından sunulan ürünler / hizmetler
  • Pazar rekabeti bilgileri
  • Pazarlama teknikleri
  • İşe alma ve eğitim yöntemleri
  • Muhasebe ve raporlama
  • Tedarik Yönetimi
  • Bilgisayar donanımı ve yazılımı
  • Özel ekipmanların servisi ve bakımı
 2. Mağaza konumu seçmede yardım
 3. Franchise veren, franchise'ın başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için karşılanması gereken coğrafi demografik özelliklerin genellikle daha fazla farkındadır.
 4. Binanın inşaatı veya yenilenmesine yardımcı olmak. (Tek tip bir kavram genellikle bir franchise ağı için en iyi sonucu verir. Herhangi bir anlaşmazlığı en aza indirir ve normalde hem daha hızlı hem de kurulumu daha ucuz olur)
 5. Ekipman siparişi ve kurulumu
 6. Ürünlerin ilk teslimatının sipariş edilmesi
 7. İlgili yazılımın sağlanması
 8. Personel alımı. (Birçok franchise girişimcisi iş görüşmesi yapma konusunda deneyimden yoksun olabilir)
 9. Franchise'ın büyük açılışı için promosyon kampanyasını organize etme yardımı

Devam eden hizmetler (franchise açılışından sonra)

 1. Bir franchisor temsilcisinden düzenli ziyaretler ve tavsiyeler
 2. Franchise'ın yeni çalışanları için eğitim
 3. Yeni ürün araştırma ve geliştirme. Ayrıca, yeni pazarlama stratejileri (birçok franchise sistemi, franchise sahipleri tarafından önerilen yeni konseptleri benimsedikten sonra pazar paylarını artırdı)
 4. Üçüncü taraf satıcılardan ürün ve hizmetler için ortak satın alma programları
 5. Franchise sisteminin tamamı için düzenlenen reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları
 6. Franchise satış noktalarında kullanılmak üzere üniformalı promosyon malzemeleri sağlamak
 7. Fuarlara katılım organizasyonu
 8. Müşteri hizmetlerinde tek tip prosedürlerin uygulanması (müşteri ilişkileri yönetimi)
 9. Düzenli müşterek franchisee sistemi toplantıları. Bir internet ağının oluşturulması. Ve veya düzenli bir kurumsal haber bülteni veya dergisinin yayınlanması.
 10. Franchise ağına merkezi erişim sağlayan bir web sitesinin geliştirilmesi. Kullanım kılavuzlarında yer alan önemli bilgileri yedeklemenin veya kullanım kılavuzlarının güncellemelerini kendilerinin sağlamasının harika bir yoludur 

Franchise ücretleri

Franchise verenin yapıyı ve franchise alanın franchise verene ödemesi gereken ücretlerin tam miktarını belirlemesi gerekecektir. Franchise alan, tam teşekküllü bir franchise sahibi olmak için gerekli olan peşin ve devam eden yatırımın da farkında olmalıdır. Son olarak, franchise veren, hem franchise verenin hem de franchise alanın elde etmesi öngörülen finansal sonuçları dikkatlice gösterebilmelidir.

Franchise verenin franchise paketini kullanmak için verilen lisanslardan elde ettiği gelirler genellikle aşağıdaki üç biçimi içerir:

 • İlk franchise giriş ücreti (aksi takdirde ilk franchise ücreti olarak anılır)
 • Mevcut franchise ücreti (devam eden franchise ücretleri veya telif ücretleri)
 • Ortak bir pazarlama fonuna katkı (reklam katkısı / ücreti)

ABD'den alınan rakamlar, başlangıç franchise ücretlerinin ortalama olarak 10-30 bin ABD Doları arasında değiştiğini gösteriyor. Bununla birlikte, operasyonun itibarı, istikrarı veya münhasırlığına bağlı olarak, bazı franchise başlangıç ücretleri 100 bin ABD Doları ve üstüdür. Bununla birlikte, mevcut franchise ücretleri, genellikle satış değerinin% 3-6'sından işlem görür. Ortak pazarlama fonu satış gelirinin% 1-3'ü arasında değişiyor.

Avrupa'nın bazı bölgelerinde, bu tür tüm franchise ücretlerinin, dağıtım franchise adı verilen ticari satışlara dahil edilebileceğini belirtmek gerekir. Bir dağıtım franchise'ında ücretler, franchise veren tarafından sağlanan malların fiyatına dahil edilir. Bu, gerekli tüm sermayeye önceden sahip olmayabilecek kişilerin yine de bir franchise'a katılmasına ve işletmesine olanak tanır. Bu genellikle franchise verene borçlu olunan ücret miktarına ilişkin anlaşmazlıklarda bir azalmaya yol açar.

Franchise giriş ücreti

Franchise giriş ücretini hesaplamaya çalışmak her zaman katı bir finansal denklem değildir. Doğru ücret, genellikle aşağıdaki faktörlerden etkilenir:

 • Franchise alanlara hem ilk hizmetler hem de devam eden hizmetler şeklinde uygulanan desteğin niteliği ve kapsamı
 • Franchise veren için bu destek parantezlerinin maliyeti
 • Franchise alanın tasarrufundaki fonlar
 • Rakipler tarafından alınan karşılaştırmalı başlangıç franchise ücretleri
 • Ticari markanın değeri ve franchise verenin bilgi birikimi
 • Konseptin ve işin çekiciliği
 • Franchise alanın faaliyet gösterdiği alanın büyüklüğü
 • Franchise sözleşmesinin şartları

Teorik olarak, franchise giriş ücreti, franchise verenin franchise paketinin oluşturulmasıyla ilgili maliyetlerini karşılamalıdır. Ancak uygulamada ücret, franchise sistemi geliştirmenin ilk aşamalarında bu maliyetleri karşılamak için her zaman yeterli değildir. Bunun nedeni genellikle franchise verenlerin markalarını geliştirmeye ve genişletmeye istekli olmalarıdır. Başlangıç ücretlerinin bir kısmını içselleştirerek, franchise verenler, markanın güçlü bir pazar payına sahip olduğu zaman gelene kadar, tekliflerini olası yatırımcılar için daha çekici hale getirebilirler. Markaya olan ilgi ve güven arttıkça, franchise geliştiricileri başlangıç ücretini düşürmeye çok daha az isteklidir.

Ortalama olarak, hızlı yeni franchise alanlarını çekmeye çalışan franchise verenler, giriş ücretlerini% 10'luk düşük bir fiyatla hesaplamaya çalışırlar. Franchise alanların mali durumunun sınırlı olduğu durumlarda bu rakam% 10'un altına düşebilir. Elbette, diğer durumlarda yüzde daha yüksektir. Örneğin, genel franchise maliyeti daha uygun olduğunda.

Mevcut franchise ücreti

Mevcut franchise ücreti, esas olarak, franchise sözleşmesinde kapsanan ticari markayı, teknik bilgiyi ve devam eden destek hizmetlerini kullanma haklarını kapsar. Bu ücret genellikle franchise alan tarafından yapılan satışların yüzdesi olarak hesaplanır. Bu, franchise veren için ana gelir kaynağı olduğundan, ücret, franchise sisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesinin sürekli maliyetlerini karşılamalıdır.  Bu, hem franchise alan hem de franchise veren için pazarda başarı sağlar. Ayrıca, uzun vadeli hedefin franchise verenin ek ve sürdürülebilir bir gelir akışı elde etmesi olduğunu söylemeye gerek yok. Bu nedenle, bir franchise veren ilgili tüm tarafların yararına olacak doğru ücreti hesaplarken tüm kapsamı akılda tutmak çok önemlidir.

Ortak pazarlama fonuna katkı

Franchise'ın en önemli yönlerinden biri marka tanınırlığıdır. Ürün veya hizmetin dışında, pazarlama ve reklam çabalarının arkasında bir marka geliştirilir ve inşa edilir. Bir franchise sistemine uygulandığında tüm taraflara fayda sağlar. Bu nedenle, franchise alanların ortak bir ticari pazarlama fonuna katkıda bulunmaları beklenir. Pazarlama fonu ücretini belirlerken, franchise veren, pazar ölçeğiyle ilgili etkili ve tanıtım faaliyetlerine ulaşmak için gerekli olan harcamaları, reklam malzemeleriyle ilişkili maliyetlerle birleştirerek hesaba katmalıdır. Franchise sisteminin halkla ilişkiler faaliyetleri de gerekirse ortak pazarlama fonundan finanse edilmektedir.

Bir start-up franchise için, pazar büyümesi olgunlaşana kadar belirli bir süre için bir ortak pazarlama fonu ücretini elinde tutmasının nadir olmadığını unutmayın.


Girişimci | Franchise ve Perakende Danışmanı

FORUM’DA POPÜLER