Perşembe
20.05.2021
Ufrad Franchising Derneği – UFRAD tüm dünyadaki benzerleri gibi franchise-veren (franchisor) firmaları bünyesinde toplayan bir kuruluş.
 

AMAÇLARI

Ufrad Franchising Derneği’nin ana amacı, franchising’in Türkiye’de doğru bir biçimde öğrenilmesini, sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlayabilmek, temel kuralları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, franchising’in Türk hukuk sistemi içindeki yerini bulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin geliştirilmesi için bilgi kaynakları oluşturur.

ÜYESİ OLDUĞU KURUMLAR

WFC (World Franchise Councel - Dünya Franchise Konseyi)

EFF (European Franchise Federation - Avrupa Franchise Federasyonu)

IFA (International Franchise Association - Uluslar arası Franchise Derneği)

APFC (Asia Pasific Franchise Confederation )

ÜYELİK

Derneğin Asıl, Aday ve Destekçi olmak üzere üç tür üyesi var. Franchise vermek isteyen her firma Aday Üye olabiliyor. Asıl Üye olabilmek için; enaz iki franchise vermiş olması gerekiyor.Bu şartları sağlayanlar uzmanlar tarafından yapılan sistem kontrolünden geçiyor ve sistemleri uygun bulunursa Asıl üye oluyorlar. Destekçi üyeler ise franchise sektörüne tedarikçi olarak katılanlar veya yararı olan kişi ve kuruluşlardır.

HİZMETLERİ

Ülkemizin ekonomik politikasıyla ilgilenen kişilere; özellikle esnaf ve sanatkarlara, özel girişimcilere, serbestmeslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap ediyor. Ekonomik (sınai, ticari, mali)ve sosyal konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapıyor, yaptırtıyor. Bülten, bildiri, gazete, dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunuyor. Bilgi akışını; franchising sektörünün ekonomik ve hukuksal sorunlarını, gelişmelerini düzenli olarak yayınladığı haber bültenlerinde bilgi servis ağı ile sağlıyor. İşletme sistemi sahibi franchise-veren firmaların ilgi alanlarını politik ve ekonomik arenada ve kamuoyunda ilgili çevrelere yansıtıyor. Yerli franchise sahibi firmaların, yatırımlarını yurtdışı pazarlara taşımasında ilişkileri kuruyor,sürekli destek yaratıyor.

AİDAT

Asıl ,Aday ve Destekçi üye giriş ödentisi 2.500 TL’dir, üyeliğe kabul tarihinde ödenir. Asıl üye yıllık aidatı yıllık aidatı 1.500 TL’dir, üyeliğe kabulde veya yılın ilk ayında ödenir. Destekçi üyeler asıl üyelerin ödediği aidatın %50’sini, 750 TL  öderler.

FAALİYETLERİ

Bilgi kaynaklarını sürekli kamuoyuna açıyor. Anadolu şehirlerinde Ticaret ve Sanayi Odaları’nda eğitim çalışmaları ve seminerler düzenliyor. Ticaret odalarına temsilcilik vermek yoluyla hizmetlerini Anadolu’yaulaştırıyor. Üniversite bünyesinde ve uzman kuruluşlarla işbirliği içinde franchise veren firma yöneticilerine ve franchise alan girişimcilere yönelik seminerler düzenliyor. Sektör yuvarlak masa toplantıları düzenliyor. Franchising sektörünü konu alan televizyon programlarına destek veriyor ve düzenliyor. 1993 yılından buyana Franchising Fuarlarına destek veriyor. Danışma Kurulu vasıtasıyla franchise ihtilaflarını Türk Hukuku veUluslararası Franchise İlkeleri doğrultusunda inceliyor. Franchise Dünyası ve Franchise Rehberi dergilerininsahibi olarak yayınlıyor.


Franchise Danışmanı