BLOCKCHAIN TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLER İÇİN FIRSATLAR

Perşembe
04.08.2022
Blockchain teknoloji tabanlı girişimlerden son dönemde elde edilen astronomik gelirler, finans sektöründe bu girişimlerin büyük ses getirmesine neden oldu.
 

Blockchain teknolojisi hala birçokları tarafından gelişimini tamamlamamış bir teknoloji olarak kabul görmekte. Pek çok finans uzmanıise 2018 yılında ortaya çıkan Blockchain teknolojisini 1995 yılında ortaya çıkan İnternet teknolojisine benzeterek, zaman içinde bu teknolojinin hızla gelişim kaydedeceğini öngörmekte.

Neden Blockchain?

Bitcoin ve diğer kriptopara birimlerinin popülerliğine popülerlik katan gelişmelere rağmen, birçokkişi son dönemde ortaya çıkan bu finansal teknolojileri tam olarak anlayabilmiş değil. Blockchain teknolojisi herhangi bir merkezi sisteme sahip olmayan; birçok konumdan yönetilmeye elverişli ve finansal işlemleri hızla tamamlayabilen bir finansal veri tabanı olarak tanımlanmaktadır.

Blockchain teknolojisi, bankacılık sistemine benzer bir merkezi sistemden yönetilmediği ve internetteki anonim varlıklar arasındaki finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu için bir nevi internetin güvenlik protokolü olarakda kabul görmektedir.Blockchain teknolojisi ile gerçekleştirilen işlemlerde ağa özgü bir mutabakat mekanizması kullanılmaktadır. Merkezi olmayan bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi ise hiçbir merkezi otoritenin gerçekleştirilen işlemlere müdahale edememesi anlamına gelir.Merkezi otorite işlemlere müdahale edemediğinde işlemler daha güvenlidir ve kullanıcılar tüm işlemlerin süreçleri boyunca Bitcoinlerinin tamamının kontrolünü kendi inisiyatiflerinde tutabilmektedir.

Blockchain teknolojisini sağladığı güvenden ötürü tercih eden kişiler bu tercihleri neticesinde güvenli bir finans kurumu ile işlem yapmanın getireceği ek maliyetten daha az maliyete katlanmaktadır. Maliyetten elde edilen bu tasarruf ise Blockchain teknolojisini diğer finansal araçlara görece daha avantajlı kılan bir başka fırsattır. Dolayısıyla, bir ağ üzerinden bilgiye erişim ve güvenlik kontrollü aynı anda sağlamayı başaran bu teknolojiden yararlanmayı tercih etmeleri finans sektörü yatırımcıları ve girişimcileri açısından akıllıca olacaktır.

Blockchain Teknolojisinde Girişimcilik Fırsatları

Günümüzde devam eden finansal hizmetler dikkate alındığında para birimlerinin çoğu altın bazlı değerlemelerden az da olsa uzaklaşmıştır.  Bu uzaklaşma neticesinde ise küresel bir rezerv olan altın yerine yeni bir para birimine ihtiyaç doğmuştur. Kısmi rezerv bankacılığı göz önünde bulundurulduğunda, küresel ölçekte itibar edilen para biriminin aralıksız basılması nedeniyle, dünya para arzı seyrelmeye devam etmektedir. Bu seyrelme ise satın alma gücünün genel anlamda azalmasına ve tasarruflarını itibar edilen para birimi üzerine yapan bireylerin bir takım finansal sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüzde artık finansal hizmet piyasalarında, çok daha şeffaf finansal sistemlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu şeffaf finansal sistemleri mümkün kılacak finansal teknolojilerden son dönemde en sıkça gündeme gelen sistem ise Blockchain teknolojisidir.

Günümüzde özellikle pandemi ile yaşanılan ekonomik kriz sonucunda, Blockchain teknoloji tabanlı borç verme ve borç alma vb. finansal hizmetler daha tercih edilir olmaya başlamıştır. Çünkü toplum Blockchain teknolojisi gibi teknolojilerle yeni şeffaf finansal sistemler kurarak, 2008 mali krizi gibi geçmişte büyük maddi kayıplara neden olan krizlerin özellikle pandemiden sonra yaşanmasına mani olmak bilincine sahiptir.

Öte yandan, Blockchain teknoloji tabanlı ödemelerin gerçekleştirildiği işlemciler, geleneksel işlemcilere göre daha hızlıdır ve daha düşük maliyetlerle işlemleri gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Request, Kyber ve OmiseGo gibi son dönemde Blockchain teknoloji tabanlı ödemelerin gerçekleştirildiği önde gelen işlemciler bu avantajlara sahiptir. Bu markalarhenüz finansal sektörde sürdürülebilir başarı yakalamış bir ürüne sahip değildir.Blockchain teknolojisine yönelik girişim başlatmak isteyen girişimciler için herhangi bir tehdit arz etmezler ve dolayısıyla sektöre yeni giriş yapan girişimciler bu alanda girişim başlatabilirler.  Blockchain teknoloji pazarı oldukça bakirdir ve pazarda rekabet üstünlüğü sağlamada girişimciler bu ve buna benzer pek çok eşsiz fırsata sahiptir.

Blockchain teknoloji tabanlı girişimleri başlatacak girişimciler için bir diğer fırsat da yasalara uygun akıllı sözleşmelerdir.  Yasalara uygun akıllı sözleşme, Blockchain teknoloji tabanlı platformlarda merkezi olmayan bir şekilde uygulanabilen ve kendi kendine çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. Akıllı sözleşmeler, çeşitli hukuki şartlara ve belirtilen yasal yükümlülüklere dayalı finansal bir işlemi gerçekleştirmek için oluşturulabilir. Merkezi olmayan oraclelarla eşleştirilen yasalara uygun akıllı sözleşmeler, günlük hayatta tamamlanması oldukça yavaş ve bir o kadar da pahalı olan pek çok yasal işlemi hızlıca ve daha ucuza tamamlayabilmektedir.

Yasalara uygun akıllı sözleşmeler, Ethereum ağındaki hemen hemen tüm dApp'lara gömülebildiğinden, üretim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve hukuksal süreçlerin yönetiminde ile birçok kolaylık sağlamaktadırlar. Örneğin, bir tedarik zinciri yönetim sürecinde, her kontrol noktasında gelen malların standartlarının doğru olup olmadığını kontrol etmek için yasalara uygun akıllı sözleşmeleri kullanmak; süreçteki tüm tedarikçi firmalara hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkanı sağlamaktadır.

Özetle,Blockchain teknolojisi platformlarının diğer platformlardan fark oluşturan en yıkıcı yenilikçi özelliği, girişimcilerin çeşitli finansal işlem ve kullanımları için özgün, başkaları tarafından kontrol edilemeyen, merkezi olmayan sisteme sahip uygulamalar oluşturmalarını sağlamasıdır. Ayrıca Blockchain teknolojisinin bankacılık, hukuk ve tedarik zinciri yönetimi gibi pek çok önemli alana hitap etmesi ve bu alanlarda girişimcilere çeşitli fırsatlar sağlamasıbu teknolojiyi son dönemde daha tercih edilir kılmaktadır. Blockchain teknolojisi yeni girişim arayışında olan girişimciler ve yatırımcılar için oldukça başarılı bir gelecek vadetmektedir. Yeni dönemin finansal gereklerine cevap vermeyi hedefleyen girişimciler, mutlaka Blockchain teknolojisine yönelmeli ve bu alanda girişimcilik faaliyetlerini arttırmalıdırlar.